Dodatkowe informacje

 

Pokaż więcej

Klient ma możliwość uzyskania korzystnego rabatu, obliczanego na zasadach jak podano niżej:

  • Rabaty przydzielane są na podstawie obliczonej średniej sumy obrotów netto z dwóch ostatnich miesięcy dla klientów stałych (robiących zakupy dłużej niż 2 miesiące), w przypadku nowych klientów rabat liczony jest z bieżącego miesiąca.
  • W przypadku, gdy stały klient w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy dokonywał zakupów wyłącznie w jednym miesiącu, rabat obliczany jest z tego miesiąca.
  • Do obliczenia rabatu bierze się pod uwagę historię zakupową z miesiąca bądź dwóch ostatnich, licząc od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
  • W przypadku nowych klientów już pierwszy zakup daje możliwość skorzystania z rabatu jeżeli kwota jednorazowego zamówienia osiągnie pułap danego progu.
  • Do obliczania rabatu bierze się pod uwagę miesiąc w którym klient rozpoczął zakupy.
  • Rabaty przyznawane są na początku każdego miesiąca, ale rabat może ulec zmianie w przypadku zwiększenia obrotu w danym miesiącu.
  • Informację o przyznanym rabacie klient otrzymuję na fakturze pro-forma, bądź po kontakcie telefonicznym lub e-mailem z działem sprzedaży.
  • Art.mas zastrzega sobie prawo do indywidualnego modyfikowania polityki cenowej niezależnie od obowiązującego cennika.
  • Rabat naliczany jest do faktury VAT i nie ma zastosowania do produktów z oferty do których zastosowano już inną promocję/rabat.
  • Promocje wyświetlane na stronie dotyczą wyłącznie klientów hurtowych.

Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży:

kom 1) +48 539 593 103

kom 2) +48 728 960 020


kuba.artmas@wp.pl
+48 48 365 41 19 wew. 29

wiola.artmas@gmail.com
+48 48 365 41 19 wew. 28

asiaartmas@gmail.com
+48 48 365 41 19 wew. 22

mcartmas@gmail.com
+48 48 365 41 19 wew. 31