Dodatkowe informacje

 

Pokaż więcej

RĘKAWICE
PODZIAŁ RĘKAWIC ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAGROŻENIA WEDŁUG DYREKTYWY 89/686/EWG OBOWIĄZUJĄCEJ W UNII EUROPEJSKIEJ. 

RĘKAWICE DZIELĄ SIĘ NA TRZY KATEGORIE, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, PRZED JAKIEGO RODZAJU RYZYKIEM, CZY NIEBEZPIECZEŃSTWEM MAJĄ CHRONIĆ NASZE RĘCE.
CE
KATEGORIA 1
Rękawice używane w sytuacjach niskiego ryzyka. Przykładem jest większość zwykłych rękawic roboczych oraz rękawic do prac domowych, używanych w celu ochrony przed środkami czyszczącymi i wodą. Chronią przed działaniem temperatur nie przekraczających + 50oC. Nie wymagają certyfikacji.
Rękawice zabezpieczają przed: 
  • Działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne
  • Środkami czyszczącymi o słabym i łatwo odwracalnym działaniu
  • Zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami lub materiałami o temperaturze nie wyższej niż 50oC
  • Czynnikami atmosferycznymi bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i ekstremalnych
  • Słabymi uderzeniami i drganiami, których skutki nie mogą powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała
CE
KATEGORIA 2
Rękawice używane w sytuacjach o stopniu ryzyka nie klasyfikowanym jako bardzo niskie ani bardzo wysokie. Rękawice tej kategorii muszą być oznakowane piktogramem pokazującym funkcje ochronne danej rękawicy. Wymagana jest certyfikacja
CE
KATEGORIA 3
Rękawice używane w sytuacjach wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego lub trwałego uszkodzenia (np. przy pracach z bardzo agresywnymi substancjami chemicznymi, wysokimi temperaturami, itp.). Wymagana jest certyfikacja.PIKTOGRAMY Oznaczenia rękawic
zgodnie z Normami Europejskimi
Odpowiednie zastosowanie rękawic jest oznaczone w katalogu produktów poprzez znormalizowane piktogramy , co z kolei znajduje odzwierciedlenie w przypisanych normach , których numer jest przy piktogramie . Piktogramy są niezbędne do scharakteryzowania i określenia rodzaju rękawic ochronnych (np. dobór odpowiednich rękawic II i III kategorii).
EN 388

ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA
EN 511 

ZAGROŻENIE NISKĄ TEMPERATURĄ
EN 388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE
EN 421

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
EN 374 (T1 do T3)

ZAGROŻENIA CHEMICZNE
EN 407

WYSOKA TEMPERATURA I OGIEŃ
EN 60903
RĘKAWICE OCHRONNE ELEKTROIZOLACYJNE DO PRAC PRZY NAPIĘCIACH ELEKTRYCZNYCH
EN 388

WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZECIĘCIA
EN 374

ZAGROŻENIA MIKROORGANIZMAMI
 OZNAKOWANIE RĘKAWIC PRZYKŁADY OZNACZEŃ NASZYCH RĘKAWIC
KATEGORIA 1 - logo producenta lub upoważnionego przedstawiciela
- znaczek CE
- przeznaczenie : tylko do minimalnych zagrożeń 
- nazwa artykułu
- rozmiar
KATEGORIA 2 - nazwa producenta lub upoważnionego przedstawiciela
- znaczek CE
- piktogram spełnienia wymagań norm:

EN407 , gdzie cyfry odzwierciedlają poziom ochrony (od lewej strony) :
~ palność
~ kontakt z gorącym przedmiotem
~ ciepło konwekcyjne
~ promieniowanie cieplne
~ małe odpryski stopionego metalu
~ duże odpryski stopionego metalu

EN388 , gdzie cyfry odzwierciedlają poziom ochrony (od lewej strony) :
~ Odporność na ścieranie
~ Odporność na przecięcie
~ Wytrzymałość na rozdzieranie
~ Odporność na przekłucie

- nazwa artykułu
- rozmiar
KATEGORIA 3 - nazwa producenta lub upoważnionego przedstawiciela
- znaczek CE
- 4-cyfrowy kod, będący numerem indentyfikacyjnym nadrzędnego organu kontrolnego
- piktogram spełnienia wymagań norm : 

EN374 , dokładne opis ochrony przed zagrożeniami chemicznymi i radiologocznymi w instrukcji załączonej do artykułu

EN388 , gdzie cyfry odzwierciedlają poziom ochrony (od lewej strony):
~ Odporność na ścieranie
~ Odporność na przecięcie
~ Wytrzymałość na rozdzieranie
~ Odporność na przekłucie

- nazwa artykułu
- rozmiarSTANDARDY OCHRONY CE OBUWIA
KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO
SB

Wymagania podstawowe: ochrona palców stopy przed uderzeniem z energią do 200 J; odporność na oleje, benzynę i rozpuszczalniki organiczne.

S1

Wymagania podstawowe + zabudowana pięta, właściwości elektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie.

S2

Jak S1.

Dodatkowo przepuszczalność i absorpcja wody.

S3

Jak S2. Dodatkowo odporność na przebicie/przekłucie od podłoża z siłą do 1100 N.

KATEGORIE OBUWIA ZAWODOWEGO
OB Obuwie bez metalowego podnoska.
01

Zabudowana pięta, podeszwy odporne na olej napędowy, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie.

02

Jak 01.

Dodatkowo przepuszczalność i absorpcja wody.

03

Jak 02.

Dodatkowo odporność na przebicie/przekłucie od podłoża i urzeźbienie podeszwy.

SYMBOLE DODATKOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

P

Wkładka chroniąca stopę przed przebiciem od podłoża z silą do 1100 N.

WRU

Przepuszczalność wody, absorpcja wody

HRO

Odporność na kontakt z gorącym podłożem

SRC

Spełnione minimalne wymagania odporności podeszwy na poślizg na podłożu stalowym, pokrytym olejem oraz na podłożu ceramicznym, pokrytym roztworem mydła

SRA

Spełnione minimalne wymagania odporności podeszwy na poślizg na podłożu ceramicznym, pokrytym roztworem mydła

ODZIEŻ DLA SPAWACZA
Fartuchy przeznaczone są do ochrony przodu i boków tułowia oraz częściowo nóg podczas procesu spawania prowadzonego w pozycji stojącej i siedzącej. Posiadają certyfikat CE CAT2.

Chronią przed iskrami, drobnymi rozpryskami stopinego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia, ciepłem kontaktowym, promieniowaniem U.V. pochodzącym od łuku.

Fartuchy chronią również przed urazami mechanicznymi takimi jak starcie i skaleczenie naskórka.

Miarą ochrony są POZIOMY WYDOLNOŚCI wg normy PN-EN 470-1 : 1999 :
- Wytrzymałość na rozdzieranie
- Odporność na palność
- Odporność na działanie kropli
  stopionego metalu

precyzyjnie określone w instrukcji użytkowania załączonej do każdego wyrobu .
Nagolenniki z nastopnikiem przeznaczone są do ochrony goleni i stóp przed urazami mechanicznymi i gorącymi odpryskami. Posiadają certyfikat CE CAT2 . 

Przeznaczone są do prac przy spawaniu, cięciu metali, oraz przy pracach kowalskich, kamieniarskich, załadunkowych.

Chronią przed iskrami, drobnymi rozpryskami stopinego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia, ciepłem kontaktowym, promieniowaniem U.V. pochodzącym od łuku. Nagolenniki z nastopnikiem chronią również przed urazami mechanicznymi takimi jak starcie i skaleczenie naskórka

Miarą ochrony są POZIOMY WYDOLNOŚCI wg normy PN-EN 470-1 : 1999:
- Wytrzymałość na rozdzieranie
- Odporność na palność
- Odporność na działanie kropli
  stopionego metalu

precyzyjnie określone w instrukcji użytkowania załączonej do każdego wyrobu .
Rękawy skórzane przeznaczone są do ochrony przedramienia, ramienia oraz częściowo barku podczas procesu spawania, cięciu metali, pracach kowalskich oraz podczas prowadzenia prac montażowych i załadunkowych.

Posiadaja certyfikat CE CAT2.

Chronią przed drobnymi rozpryskami stopinego metalu, krótkotrwałym działaniem płomienia, ciepłem kontaktowym, promieniowaniem U.V. pochodzącym od łuku.

Miarą ochrony są POZIOMY WYDOLNOŚCI wg normy PN-EN 470-1 : 1999:
- Wytrzymałość na rozdzieranie
- Odporność na palność
- Odporność na działanie kropli
  stopionego metalu

precyzyjnie określone w instrukcji użytkowania załączonej do każdego wyrobu .