Waluta
Język

6. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

6.1. Akceptowane formy płatności.

6.1.1. Podstawową formą płatności jest płatność gotówką przy odbiorze Towaru z siedziby P.W.ART.MAS lub przy dostawie Towaru środkami P.W.ART.MAS.

6.1.1.1. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, odbiór Towaru lub jego wysyłka następuje niezwłocznie lub w określonym przez Klienta terminie, nie dłużej jednak niż 7 dni od daty złożenia zamówienia.

6.1.2. Pobranie przy odbiorze Towaru, który jest dostarczany przez firmę spedycyjną. W przypadku tej formy płatność następuje w momencie doręczenia Towaru i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

6.1.3. Przedpłata na konto na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy P.W.ART.MAS:

BANK HANDLOWY w Warszawie S.A.
PL 52 10301061 00000000 03252000

6.1.3.1. W przypadku faktur wystawionych w walucie USD obowiązuje poniższy numer rachunku bankowego:

PL 41 10301061 00000000 03252004

6.1.3.2. Przy zamówieniach z formą płatności przedpłata na konto wystawiana jest faktura proforma na podstawie której Klient dokonuje przedpłaty.

6.1.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata na konto wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty wartości zamówienia na konto bankowe P.W.ART.MAS. Kwota zapłaty składa się z ceny Towaru i kosztów transportu, na które Klient otrzymuje dokument VAT.

6.1.3.4. Brak zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury pro-forma skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.

6.1.4. Przelew z odroczonym terminem płatności.

6.1.4.1. Na wniosek Klienta P.W.ART.MAS może zdecydować o przyznaniu tej formy płatności po spełnieniu przez Klienta następujących warunków: co najmniej 3 transakcje w przeciągu jednego miesiąca, łączna wartość transakcji w ciągu miesiąca przekraczająca 5 000 PLN. Ta forma płatności ma zastosowanie w przypadku utrzymania podobnego lub wyższego poziomu aktywności zakupów w przyszłości.

6.1.4.2. Po udzieleniu formy płatności z art. 6.1.4 pierwsze dwie płatności muszą być uregulowane w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Następnie P.W.ART.MAS może zadecydować o wydłużeniu terminu płatności do 14 lub 21 dni, zależnie od osiąganych obrotów i aktywności zakupów. Jednocześnie wartość nieopłaconych faktur nie może przekroczyć przyznanego limitu kupieckiego.

6.2. Klient dokonujący płatności w formie określonej w art. 6.1.3 lub 6.1.4 zobowiązany jest w tytule przelewu podać numer dokumentu VAT, który jest opłacany.

6.3. P.W.ART.MAS może zadecydować o wstrzymaniu realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta jeśli występują opóźnienia w zapłacie należności za zakupiony Towar. P.W.ART.MAS może utrzymywać wstrzymanie realizacji zamówień do czasu gdy na koncie księgowym Klienta nie będzie żadnej przeterminowanej zaległości.

6.4. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

6.5. Opłata za przesyłkę zakupionego Towaru pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczana jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego Towaru i może różnić się od podanej na stronie http://artmas.pl zgodnie z art. 5.10.

6.5.1. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem przez Klienta Towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecności odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, etc., koszty te pokrywa Klient. Na koszty te zostanie wystawiony dokument VAT.

6.6. Maksymalna płatność gotówką, jaką Klient może dokonać w trakcie jednego dnia, nie może przekroczyć równowartości 15 000 zł. W przypadku gdy dzienny obrót brutto przekracza wymienioną powyżej kwotę, nie dopuszcza się częściowej zapłaty za Towar gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia muszą zostać zrealizowane w formie przelewu środków na rachunek bankowy wymieniony w art. 6.1.3.

6.6.1. Kwota maksymalnej dziennej wpłaty gotówkowej może ulec zmianie w zależności od bieżących regulacji prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zmiany wartości kwoty, zmiana taka zostanie zaznaczona w Regulaminie. Klient będzie miał również możliwość dowiedzenia się o zaistniałym fakcie w Dziale Obsługi Klienta.

6.7. Dokonanie zapłaty za Towar w terminie wskazanym na dokumencie VAT (faktura lub faktura pro forma) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta cen podanych w tym dokumencie.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymać informacje o naszych nowościach i promocjach
Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X