Waluta
Język

Drogi Użytkowniku sklepu artmas.pl,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Przedsiębiorstwo wielobranżowe Art.Mas Export-Import Jacek Bińczyk, Wojciech Bińczyksp.j. informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Art.Mas” export-import, Jacek Bińczyk, Wojciech Bińczyk sp. j. ul. Żółkiewskiego 64, 26-600 Radom posługujące się numerem NIP: 948-21-79-432, zwana dalej Art.Mas.

2. Osoba kontaktowa:

Firma wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email kasb.artmas@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a)

W celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

b)

W celu kierowania do Pani/Pana przez Art.Mas treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Art.Mas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Art.Mas polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę.

c)

Dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

d)

Dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Art.Mas .

e)

W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Art.Mas polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Art.Mas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

f)

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)

Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT.

b)

Podmioty świadczące na rzecz Art.Mas usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe.

c)

Operatorzy pocztowi i kurierzy.

d)

Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności.

e)

Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych:

Firma Art.Mas nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6. Czas przetwarzania i przechowywania danych:

a)

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży.

b)

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Art.Mas treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

c)

W przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną.

d)

W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Dostęp do danych, ich wycofania, edycji oraz przenoszenia:

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Art.Mas prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. Żółkiewskiego 64, 26-600 Radom, lub elektronicznej (wiadomość email na adres kasb.artmas@gmail.com).

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez firmę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

   

Zespół Art.Mas

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymać informacje o naszych nowościach i promocjach
Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X