Waluta
Język

R E G U L A M I N


1. DEFINICJE

1.1. Definicje i ich znaczenia użyte w regulaminie:

1.2. ART.MAS Export-Import – Właściciel i administrator strony internetowej http://www.artmas.pl. Pełne dane przedsiębiorstwa znajdują się w art. 2.3 Regulaminu.

1.3. Klient – przedsiębiorca lub jego przedstawiciel, pracownik, pełnomocnik etc., korzystający ze sklepu internetowego ART.MAS

1.3.1 Klientem może być zarówno podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i innych krajów Unii Europejskiej oraz krajów trzecich, nie wchodzących w skład UE.

1.4. Towar – wszelki asortyment, który klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego, drogą mailową, faxem, poprzez zamówienia telefoniczne lub dokonując zakupu bezpośrednio w siedzibie ART.MAS Export-Import.

1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://artmas.pl oraz składania zamówień i sprzedaży w ART.MAS Export-Import.

2.2. Treść Regulaminu jest jawna i udostępniona nieodpłatnie wszystkim osobom zainteresowanym w formie, która umożliwia skopiowanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.

2.3. Właścicielem oraz podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej http://artmas.pl jest „ART.MAS” EXPORT-IMPORT Jacek Bińczyk, Wojciech Bińczyk Sp.k z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Żółkiewskiego 64, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151104, REGON 672019418, NIP UE: PL9482179432, zwany w dalszej części regulaminu ART.MAS.

2.4. Strona internetowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców pragnących nabyć towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep internetowy nie jest przeznaczony i nie służy do sprzedaży towarów konsumentom, zgodnie z przepisami prawa rozumianymi jako osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.5. Strona internetowa wykorzystywana jest do:

2.5.1 Informowania klientów o ofercie ART.MAS Export-Import.

2.5.2 Informowania o dostępności oferowanych produktów, nowych produktach, promocjach i specjalnych ofertach.

2.5.3 Zamieszczania informacji o produktach, ich parametrach, specyfikacji technicznej, materiałach, z których są wykonane.

2.5.4 Składania zamówień przez Klientów

2.6. Informacja produkcie oraz cenie, podana na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ART.MAS Export-Import w celu realizacji złożonego zamówienia.

3.2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych, której celem jest zwiększenie jakości obsługi Klienta oraz troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

3.3. Administratorem bazy danych osobowych klientów ART.MAS Export-Import jest ART.MAS Export-Import. Baza danych przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i jest zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.4. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, wysyłki zamówienia oraz, jeśli Klient wyrazi zgodę, w celu informowania o nowych produktach i ofertach promocyjnych.

3.5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Może również zwrócić się z prośbą o usunięcie jego danych z bazy. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.


4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem zamieszczonym na stronie https://artmas.pl/pl/regulamin-aw32-46.

4.2. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Dotyczy to wszystkich form składania zamówienia.

4.3. Formy składania zamówień:

4.3.1. Klient może złożyć zamówienie poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://artmas.pl.

4.3.1.1. Ogłoszenia, reklamy i inne informacje o Towarach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny.

4.3.1.2. Przed złożeniem zamówienia lub w trakcie tej czynności Klient może dokonać rejestracji w sklepie internetowym ART.MAS Export-Import. Rejestracja jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi kosztami, nie jest też ona obowiązkowa, a jedynie ułatwia Klientowi składanie kolejnych zamówień i śledzenie historii zamówień.

4.3.1.3. Strona internetowa http://artmas.pl wykorzystuje do swojego działania pliki cookies. Pliki cookies są to małe pliki zawierające dane przechowywane na komputerze użytkownika i wykorzystywane w celu personifikacji wyglądu strony, obsługi koszyka, obliczania statystyk odwiedzin oraz ogólnego przyspieszenia i usprawnienia funkcjonowania strony. Klient składający zamówienie internetowe akceptuje fakt wykorzystania i przechowywania plików cookies na jego komputerze. Obsługę plików cookies można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej, jednak w takim przypadku część funkcjonalności strony internetowej może nie funkcjonować prawidłowo. W przypadku nie akceptowania plików cookies prosimy o składanie zamówień w innej formie niż zamówienia internetowe.

4.3.1.4. Warunkami przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia internetowego jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia oraz minimalna wartość zamówienia przekraczająca kwotę 200 zł netto, bez wliczenia kosztów transportu. Poprawnie wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres firmy (dane do faktury VAT), numer telefonu kontaktowego i/lub adres email, wybrany sposób płatności oraz sposób dostawy, a także adres dostawy jeśli jest inny niż adres rozrachunkowy. Podanie numeru telefonu i adresy email umożliwi Działowi Obsługi Klienta szybki kontakt z Klientem jeśli wystąpi potrzeba dodatkowych ustaleń lub zmiana innych szczegółów zamówienia.

4.3.2. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 korzystając z poniższych numerów telefonu:

048/ 365 41 19
048/ 365 46 36
048/ 365 05 60
048/ 365 05 62

4.3.3 Klient może złożyć zamówienie w formie pisemnej przesyłając je faxem pod numer: 048/ 365 41 19 wew. 24.

4.3.4 Klient może złożyć zamówienie drogą mailową na jeden z poniższych adresów mailowych Działu Sprzedaży:

joanna.kaszuba@artmas.pl

marzena.ciszek@artmas.pl

jakub.kustosik@artmas.pl

aneta.gromska@artmas.pl

4.3.5. Klient może złożyć zamówienie w siedzibie P.W. ART.MAS w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

4.4. Konsumenci, o których mowa w art. 2.4, nie mogą składać zamówień w formach wymienionych powyżej i ART.MAS Export-Import nie zawiera z nimi umów na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa. Za zgodą P.W. ART.MAS konsument może skorzystać z wymienionych w art. 3.1 form w celu rezerwacji towaru, co nie rodzi po stronie konsumenta ani P.W. ART.MAS żadnych zobowiązań. Sam zakup może być dokonany przez konsumenta jedynie w siedzibie P.W. ART.MAS, w Radomiu przy ul. Żółkiewskiego 64 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

4.5. Zamówienia mogą być składane przez Klientów 24h na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziela i święta będące ustawowo dniem wolnym od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

4.6. Informacja o dostępności Towaru podawana jest na stronie internetowej ART.MAS oraz w trakcie kontaktu z Klientem.

4.7. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta wyrażenie oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem – zakupu. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów.


5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Złożone przez Klientów zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpłynięcia.


5.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru. W przypadku gdy zamawiany Towar jest niedostępny zamówienie może zostać anulowane przez ART.MAS Export-Import.

5.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia, chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru znajdującego się w zamówieniu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia, w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem okaże się niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, zamówienie takie traci moc.

5.4. Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta do momentu jego realizacji i wysyłki towaru. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało zrealizowane, a Towar został wysłany.

5.5. Na zamówienia realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny Towaru takie jak w dniu realizacji zamówienia.

5.6. Klient ma możliwość otrzymania korzystnych rabatów na zakupiony Towar przydzielanych w oparciu o jego aktywności zakupów i wysokość obrotów. Dokładne informacje odnośnie wysokości rabatów udzielane są przez Dział Obsługi Klienta.

5.7. Po złożeniu zamówienia internetowego poprzez stronę http://artmas.pl Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres email wskazany w formularzu zamówienia. Wiadomość ta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta.

5.8. Do zamówień hurtowych wystawiane są faktury VAT.

5.9. Ostateczna wartość zamówienia oraz cena Towarów znajduje się na fakturze proforma lub fakturze VAT. Klient akceptując ten dokument akceptuje podane w nim ceny Towarów.

5.10. Zakup o wartości do 400zł, dokonywany w siedzibie firmy ART.MAS Export-Import, traktowany jest przez obsługę jako zakup detaliczny. Zakup taki objęty jest narzutem detalicznym w wysokości +20% do ceny hurtowej.

5.11. Waga Towarów podana na stronie internetowej http://artmas.pl jest szacunkowa i uśredniona. Może ona różnić się np. w zależności od wybranych rozmiarów Towaru. W związku z tym koszt transportu podany na stronie podczas składania zamówienia może ulec zmianie gdyż jest on zależny od wagi i gabarytów, na co Klient wyraża zgodę.

5.12. Promocje czasowe obowiązują dla zamówień zatwierdzonych i realizowanych w czasie trwania promocji.


5.13. RABATY

Klient ma możliwość uzyskania korzystnego rabatu, obliczanego na zasadach jak podano niżej:

5.13.1 Rabaty przydzielane są na podstawie obliczonej średniej sumy obrotów netto z trzech ostatnich miesięcy dla klientów stałych (robiących zakupy dłużej niż 3 miesiące), w przypadku nowych klientów rabat liczony jest z bieżącego miesiąca.

5.13.2 W przypadku, gdy stały klient w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy dokonywał zakupów wyłącznie w jednym miesiącu, rabat obliczany jest z tego miesiąca.

5.31.3 Do obliczenia rabatu bierze się pod uwagę historię zakupową z miesiąca bądź trzech ostatnich, licząc od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

5.13.4 W przypadku nowych klientów już pierwszy zakup daje możliwość skorzystania z rabatu jeżeli kwota jednorazowego zamówienia osiągnie pułap danego progu.

5.13.5 Do obliczania rabatu bierze się pod uwagę miesiąc w którym klient rozpoczął zakupy.

5.13.6 Rabaty przyznawane są na początku każdego miesiąca, ale rabat może ulec zmianie w przypadku zwiększenia obrotu w danym miesiącu.

5.13.7 Informację o przyznanym rabacie klient otrzymuję na fakturze pro-forma, bądź po kontakcie telefonicznym lub e-mailem z działem sprzedaży.

5.13.8 ART.MAS Export-Import zastrzega sobie prawo do indywidualnego modyfikowania polityki cenowej niezależnie od obowiązującego cennika.

5.13.9 Rabat naliczany jest do faktury VAT i nie ma zastosowania do produktów z oferty do których zastosowano już inną promocję/rabat.

5.13.10 Promocje wyświetlane na stronie dotyczą wyłącznie klientów hurtowych.

5.13.11 Aktualna tabela z zakresami kwot na dany próg rabatowy

Szczegółowych informacji udziela dział sprzedaży:

Joanna
+48 48 365 41 19 wew. *22

Jakub
+48 48 365 41 19 wew. *29

Marzena
+48 48 365 41 19 wew. *31

Aneta
+48 48 365 41 19 wew. *41


6. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

6.1. Akceptowane formy płatności.

6.1.1. Podstawową formą płatności jest płatność gotówką przy odbiorze Towaru z siedziby ART.MAS Export-Import lub przy dostawie Towaru środkami ART.MAS Export-Import.

6.1.1.1. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, odbiór Towaru lub jego wysyłka następuje niezwłocznie lub w określonym przez Klienta terminie, nie dłużej jednak niż 7 dni od daty złożenia zamówienia.

6.1.2. Pobranie przy odbiorze Towaru, który jest dostarczany przez firmę spedycyjną. W przypadku tej formy płatność następuje w momencie doręczenia Towaru i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

6.1.3. Przedpłata na konto na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy ART.MAS Export-Import:

BANK HANDLOWY w Warszawie S.A.
PL 52 10301061 00000000 03252000

6.1.3.1. W przypadku faktur wystawionych w walucie USD obowiązuje poniższy numer rachunku bankowego:

PL 41 10301061 00000000 03252004

6.1.3.2. Przy zamówieniach z formą płatności przedpłata na konto wystawiana jest faktura proforma na podstawie której Klient dokonuje przedpłaty.

6.1.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata na konto wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty wartości zamówienia na konto bankowe ART.MAS Export-Import. Kwota zapłaty składa się z ceny Towaru i kosztów transportu, na które Klient otrzymuje dokument VAT.

6.1.3.4. Brak zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury pro-forma skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.

6.1.4. Przelew z odroczonym terminem płatności.

6.1.4.1. Na wniosek Klienta ART.MAS Export-Import może zdecydować o przyznaniu tej formy płatności po spełnieniu przez Klienta następujących warunków: co najmniej 3 transakcje w przeciągu jednego miesiąca, łączna wartość transakcji w ciągu miesiąca przekraczająca 5 000 PLN. Ta forma płatności ma zastosowanie w przypadku utrzymania podobnego lub wyższego poziomu aktywności zakupów w przyszłości.

6.1.4.2. Po udzieleniu formy płatności z art. 6.1.4 pierwsze dwie płatności muszą być uregulowane w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Następnie ART.MAS Export-Import może zadecydować o wydłużeniu terminu płatności do 14 lub 21 dni, zależnie od osiąganych obrotów i aktywności zakupów. Jednocześnie wartość nieopłaconych faktur nie może przekroczyć przyznanego limitu kupieckiego.

6.2. Klient dokonujący płatności w formie określonej w art. 6.1.3 lub 6.1.4 zobowiązany jest w tytule przelewu podać numer dokumentu VAT, który jest opłacany.

6.3. ART.MAS Export-Import może zadecydować o wstrzymaniu realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta jeśli występują opóźnienia w zapłacie należności za zakupiony Towar. ART.MAS Export-Import może utrzymywać wstrzymanie realizacji zamówień do czasu gdy na koncie księgowym Klienta nie będzie żadnej przeterminowanej zaległości.

6.4. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

6.5. Opłata za przesyłkę zakupionego Towaru pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczana jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego Towaru i może różnić się od podanej na stronie http://artmas.pl zgodnie z art. 5.10.

6.5.1. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem przez Klienta Towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecności odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, etc., koszty te pokrywa Klient. Na koszty te zostanie wystawiony dokument VAT.

6.6. Maksymalna płatność gotówką, jaką Klient może dokonać w trakcie jednego dnia, nie może przekroczyć równowartości 15 000 zł. W przypadku gdy dzienny obrót brutto przekracza wymienioną powyżej kwotę, nie dopuszcza się częściowej zapłaty za Towar gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia muszą zostać zrealizowane w formie przelewu środków na rachunek bankowy wymieniony w art. 6.1.3.

6.6.1. Kwota maksymalnej dziennej wpłaty gotówkowej może ulec zmianie w zależności od bieżących regulacji prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zmiany wartości kwoty, zmiana taka zostanie zaznaczona w Regulaminie. Klient będzie miał również możliwość dowiedzenia się o zaistniałym fakcie w Dziale Obsługi Klienta.

6.7. Dokonanie zapłaty za Towar w terminie wskazanym na dokumencie VAT (faktura lub faktura pro forma) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta cen podanych w tym dokumencie.


7. PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

7.1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument VAT, który jest wręczany klientowi w momencie odbioru Towaru lub przesyłany razem z zamówionym Towarem w formie trwałego wydruku papierowego.

7.2. Na życzenie Klienta ART.MAS Export-Import może wystawić i przesłać dokument VAT (w tym fakturę lub fakturę pro forma) w formie elektronicznej.

7.2.1. Klient może złożyć wniosek o otrzymanie faktury w formie elektronicznej za pośrednictwem faxu, wiadomości email lub telefonicznie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

7.2.2. Wnioskując o wysłanie faktur w formie elektronicznej Klient zobowiązany jest do podania poprawnego adresu email, na który ART.MAS Export-Import będzie wysyłał dokumenty.

7.2.3. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomości email z fakturą dołączoną w formie załącznika.

7.3. Przy wystawianiu i przesyłaniu faktur w formie elektronicznej spełniane są wszystkie wymogi wynikające z obowiązującego prawa.

7.4. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawianej są w formacie PDF.

7.5. ART.MAS Export-Import wystawia i przechowuje faktury wystawiane w formie elektronicznej w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

7.6. Klient odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie oraz sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesłanych w formie elektronicznej.

7.7. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa ART.MAS Export-Import do wystawianie i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.8. Za moment doręczenia faktury w formie elektronicznej uznaje się datę dotarcia wiadomości email opisanej w art. 7.2.3 na serwer skrzynki pocztowej Klienta.

7.9. ART.MAS Export-Import nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie faktur w formie elektronicznej na adres email jeśli był on błędnie podany przez Klienta lub jeśli został zmieniony przez Klienta w czasie pomiędzy wyrażeniem woli otrzymania faktury drogą elektroniczną a datą wysłania jej na adres pocztowy Klienta.


8. FORMY I KOSZTY DOSTAWY TOWARU

8.1. Podczas składania zamówienia Klient ma prawo do wyboru formy dostawy Towaru.

8.2. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem jednej z trzech firm spedycyjnych, którymi są DPD Polska, FedEx oraz GLS.

8.3. Firmy kurierskie DPD Polska, FedEx oraz GLS działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

8.4. Koszt transportu za zamówiony Towar pokrywa Klient. Oplata ta wyliczana jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego Towaru. Koszty przesyłek różnią się również w zależności od wybranej firmy spedycyjnej.

8.4.1. Koszt przesyłek DPD Polska

Paczka do 30 kg – 15,00 PLN
Koszt pobrania – 2,00 PLN (maksymalna wartość faktury: 12 000 PLN)

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.dpd.pl

8.4.2. Koszt przesyłek GEIS

Przesyłka paletowa do 400 kg – 139 PLN

Koszt pobrania – 5 PLN (maksymalna wartość faktury: 5 000 PLN)
Koszt pobrania – 10 PLN (maksymalna wartość faktury: 10 000 PLN)

Dodatkowe informacje dostępne na stronie: www.geis.pl

8.4.3 Koszt wysyłki GLS

Paczka do 30 kg - 15,00 PLN netto

Koszt pobrania – 2,00 PLN (maksymalna wartość faktury: 12 000 PLN)

8.5. Dzienna kwota pobrania na jednego Klienta w ciągu dnia roboczego wynosi:

DPD Polska – 12 000 PLN (jedna paczka maksymalnie 5 000 PLN)

FedEx – 10 000 PLN

GLS - 12 000 PLN (jedna paczka maksymalnie 6 000 PLN)

8.5.1. Transakcje o wartości przewyższającej kwoty podane w art. 8.5 realizowane są poprzez dokonanie wpłaty zgodnie z art. 6.1.3.

8.6. Na życzenie Klienta istnieje możliwość odbioru Towaru i dostawy przez firmę spedycyjną inną niż wymienione w art. 8.2, z która ART.MAS Export-Import nie ma podpisanej umowy.

8.6.1. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjna, z którą ART.MAS Export-Import nie ma podpisanej umowy, zapłata za zamówiony Towar musi być zrealizowana w formie przedpłaty (art. 6.1.3) w pełnej wartości zamówienia.

8.6.2. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjną, z którą ART.MAS Export-Import nie ma podpisanej umowy Klient osobiście zleca takiej firmie odbiór przesyłki z magazynu ART.MAS Export-Import i zobowiązuje się do pokrycia kosztów takiej usługi.

8.7. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru z magazynu ART.MAS Export-Import w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

8.7.1. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar dokumentu potwierdzającego zakup Towaru: oryginał faktury lub paragon z kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży detalicznej.

8.7.2. W przypadku odbioru osobistego z magazynu ART.MAS Export-Import Towar zostaje dostarczony do krawędzi samochodu Klienta lub przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Klienta.

8.7.3. W przypadku odbioru osobistego z magazynu ART.MAS Export-Import istnieje możliwość wydania Towaru przygotowanego na paletach jednak Klient zostanie obciążony dodatkowym kosztem za każda paletę zgodnie z cennikiem ART.MAS Export-Import. Towar zostanie dostarczony na burtę samochodu Klienta lub przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Klienta.

8.8. Dostawa na koszt P.W.ART.MAS jest możliwa przy jednorazowym zakupie Towaru o wartości na fakturze powyżej 3 500 PLN netto.

8.9. Istnieje możliwość dostawy towaru raz w tygodniu środkami transportu ART.MAS Export-Import na koszt ART.MAS Export-Import przy zamówieniach na kwotę powyżej 1 500 PLN netto, dla firm, których adres dostawy znajduje się w rejonie Śląska, Lublina oraz Warszawy. Szczegóły dotyczące tej formy dostawy można uzyskać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

8.10. Możliwa jest dostawa towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na koszt ART.MAS Export-Import przy zamówieniach indywidualnych składających się z ok. 150 kartonów różnego asortymentu, niezależnie od miejsca położenia siedziby firmy Klienta.

8.11. Waga towarów podana na stronie http://artmas.pl jest uśredniona. Może zostać precyzyjne określona po przygotowaniu przesyłki, w związku z czym koszt transportu może ulec zmianie.

8.12. Koszt dostawy może zostać zmodyfikowany przez dział sprzedaży w przypadku niestandardowych gabarytów paczki.

8.13. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecnością odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, oczekiwania kuriera etc. - koszty te pokrywa Klient. Na poniesione przez ART.MAS Export-Import koszty zostanie wystawiona Klientowi faktura VAT.

8.14. Zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych mogą one naliczać dodatkowe koszty dostawy Towaru, np. za przetrzymywanie towaru w przypadku nieobecności odbiorcy w miejscu i dniu dostawy lub oczekiwanie kuriera na odbiorcę. Koszty te pokrywa Klient. Dokładne informacje o kosztach można znaleźć w regulaminach firm spedycyjnych (prosimy o skontaktowanie się z odpowiednią firmą w kwestii otrzymania odpowiednich informacji).


9. REALIZACJA DOSTAW

9.1. Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta po spełnieniu jednego z warunków zawartych w pkt. VI Regulaminu.

9.2. Wraz z dostawą Klient otrzymuje fakturę VAT.

9.3. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 14:00, dla których nie ma żadnych przeszkód w realizacji, zostaną wysłane tego samego dnia – w przypadku gdy forma płatności jest zapłata gotówką (art. 6.1.2) przy odbiorze towaru lub przelew (art. 6.1.4).

9.4. W przypadku zamówień złożonych zgodnie z pkt. II Regulaminu oraz opłaconego w formie przedpłaty (art. 6.1.3) zostanie wystawiona faktura pro forma i przesłana do Klienta. Towar zostanie wysłany niezwłocznie po wpłynięciu pełnej należności na konto bankowe ART.MAS Export-Import.

9.5. Towar zostanie dostarczony następnego dnia roboczego po wysyłce towaru. Jeśli termin ten ulegnie wydłużeniu, to takie opóźnienie nie wynika z przyczyn zależnych od ART.MAS Export-Import. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem wybranej przez niego firmy spedycyjnej.

9.6. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru w terminie określonym w art. 9.5 i na zamówieniu z przyczyn zależnych od ART.MAS Export-Import, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia.

9.7. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 lub w dniach innych niż dni robocze, mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego. Wtedy też może nastąpić ich realizacji i wysyłka.

9.8. W przypadku odbioru własnego Towaru przez Klienta (zgodnie z art. 8.7) zamówienia złożonego zgodnie z pkt. IV Regulaminu oraz realizowanego w formie zapłaty gotówką (art. 6.1.1), termin odbioru jest określany przez Klienta z uwzględnieniem art. 8.7 i 6.1.1.1.

9.9. Czas realizacji zamówienia i dostawy może ulec zmianie w szczególnych przypadkach jak np. nagły wzrost ilości przesłanych zamówień, wystąpienie problemów technicznych i okoliczności niezależnych od ART.MAS Export-Import, utrudniających dostawę w opisanym wyżej terminie.

9.10. W przypadku realizacji zamówień indywidualnych, w których skład wchodzą Towary przygotowywane lub sprowadzane zgodnie z życzeniem Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty za Towar w formie określonej w art. 6.1.2. Szacowany czas realizacji zamówienia i wysyłki Towaru uzgodniony z Działem Obsługi Klienta może ulec zmianie. Nie upoważnia to Klienta do anulowania zamówienia.

9.11. ART.MAS Export-Import nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia i dostawy w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

9.12. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w terminie określonym w art. od 9.5 do 9.10 powinien odpowiednio wcześniej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub firmą spedycyjną i podać dogodny termin i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

9.13. W przypadku gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie obciążony kosztami transportu za wysyłkę oraz zwrot Towaru do ART.MAS Export-Import.

9.14. Z chwilą wydania przez ART.MAS Export-Import towaru firmie spedycyjnej następuje dostawa Towaru, a na Klienta przechodzi prawo do dysponowania Towarem jako właściciel oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia (zgodnie z art. 544 i 548 Kodeksu Cywilnego).

9.15. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Towar może zostać wysłany zarówno do siedziby firmy Klienta jak i na dowolny inny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez niego w zamówieniu.

9.15.1. W przypadku gdy na życzenie Klienta Towar wysyłany jest do użytkownika produktów zakupionych przez Klienta, faktury za zakupiony Towar mogą zostać wysłane osobno na adres inny niż wskazany do dostawy Towaru. W tym celu Klient zobowiązany jest poinformować ART.MAS Export-Import o adresie, na który mają zostać wysłane faktury.


10. ZWROT TOWARU

10.1. ART.MAS Export-Import dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad.

10.2. Zgodnie z art. 558 §1 K.C. uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy ART.MAS Export-Import a Klientami w myśl art. 1.3.

10.3. Możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru, za zgodą ART.MAS Export-Import, w terminie do 7 dni od daty otrzymania Towaru, w przypadku niezgodności towaru z opisem lub otrzymania błędnie wydanego towaru.

10.3.1. ART.MAS Export-Import nie przyjmuje zwrotów bez przedniego uzgodnienia zwrotu z Działem Obsługi Klienta bądź Działem Reklamacji.

10.3.2. Zwracany Towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony (w tym oryginalne opakowanie, które również nie może być uszkodzone). Towar noszący ślady użytkowania nie podlega zwrotowi.

10.3.3. Towar po uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta bądź Działem Reklamacji należy zwrócić osobiście bądź wysłać do siedziby ART.MAS Export-Import.

10.3.4. Koszty związane z wysyłką i zwrotem towaru ponosi Kupujący.

10.3.5. Po weryfikacji stanu odesłanego Towaru i uwzględnieniu zwrotu zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon korygujący. Dokonując zwrotu Towaru Klient zobowiązuje się do odesłania podpisanej faktury korygującej lub paragonu korygującego na zwrócony Towar.

10.4. W przypadku gdy ART.MAS Export-Import wyrazi zgodę na zwrot zakupionego Towaru dokonywany jest zwrot płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

10.4.1. Zwrot dokonywany jest po otrzymaniu od Klienta podpisanej faktury korygującej lub paragonu korygującego.

10.4.2. Zwracany jest koszt zakupionych i zwróconych Towarów. ART.MAS Export-Import nie zwraca Klientowi kosztów wysyłki oraz innych, dodatkowych kosztów, które wynikły w czasie realizacji i dostawy z winy Klienta (np. nie odebranie w terminie przesyłki od firmy spedycyjnej).

10.4.3. Kwota podlegająca zwrotowi pomniejszana jest o koszty obsługi Klienta w wysokości 5% wartości faktury, ale nie mniej niż 15,00 PLN.

10.5. Towar, który nosi jakiekolwiek widoczne ślady użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi.

10.6. Jakiekolwiek modyfikacje oraz wykonanie zdobienia, nadruku na Towarze jest traktowane jako używanie produktu. Klient ma obowiązek sprawdzić Towar przed wykonaniem znakowania aby stwierdzić jego zgodność z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym.

10.7. W przypadku zwrotu płatności, koszty bankowe pokrywane są przez podmiot wnioskujący.


11. GWARANCJA I REKLAMACJE

11.1. Gwarancją objęte są Towary, na które ART.MAS Export-Import udziela oświadczenia gwarancyjnego. Informacja o udzieleniu gwarancji na Towar podana jest przy opisie danego Towaru na stronie http://artmas.pl lub udziela jej Dział Obsługi Klienta.

11.2. Gwarancja jakości obejmuje obuwie ochronne i udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

11.2.1. Gwarancja jakości nie obejmuje obuwia roboczego w II gatunku i nie podlega ono reklamacji.

11.3. Klient zgłaszający reklamacje ma obowiązek złożenia zgłoszenia na poprawnie wypełnionym formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie http://artmas.pl w zakładce Druki i reklamacje (http://artmas.pl/pl/content/9-druki-i- deklaracje).

11.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:

11.4.1. Dokładne oznaczenie Towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk.

11.4.2. Wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży Towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu).

11.4.3. Wskazanie wady Towaru, która jest podstawą reklamacji.

11.4.4. Wskazanie terminu ujawnienia się wady.

11.4.5. Precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada.

11.5. Poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać do ART.MAS Export-Import drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres email: katarzyna.golabek@artmas.pl lub poprzez fax na numer 048/ 365 41 19 wew.34.

11.6. Reklamacji nie podlega Towar:

11.6.1. Który uległ naturalnemu zużyciu,

11.6.2. W którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji, w tym rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć etc.

11.6.3. Dostarczony do ART.MAS Export-Import w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym.

11.6.4. Posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji.

11.7. Reklamacji obuwia ochronnego nie podlegają:

11.7.1. Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

11.7.2. Rozdarcia obuwia, otarcia i przetarcia szwów, otarcia i zadrapania skór, wyszarpnięcia i urwania zapięć, wystąpienia zabrudzeń (zacieki i plamy).

11.7.3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji.

11.7.4. Wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych.

11.7.5. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego sposobu użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania w warunkach niewłaściwych dla typu danego obuwia.

11.7.6. Uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy.

11.8. Obuwie niekonserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.

11.9. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego Towaru z dokumentem sprzedaży, Dział Reklamacji informuje Klienta o sposobie i terminie zwrotu Towaru.

11.10. Reklamowany Towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać do siedziby ART.MAS Export-Import. Klient pokrywa koszty wysyłki reklamowanego Towaru. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

11.10.1. Reklamowany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe.

11.10.2. Reklamowany Towar powinien być dostarczony w stanie czystości umożliwiającym weryfikację Towaru ze zgłoszeniem. Oznacza to, że Towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony.

11.11. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez ART.MAS Export-Import w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby ART.MAS Export-Import.

11.11.1. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby ART.MAS Export-Import np. w przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów reklamacji.

11.12. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy Towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt ART.MAS Export-Import.

11.12.1. W przypadku braku możliwości wymiany zareklamowanego Towaru, np. z powodu braku jego dostępności na magazynie, zostaje wystawiona faktura korygująca.

11.12.2. Wymieniony Towar zostaje wysłany do Klienta na koszt ART.MAS Export-Import.

11.12.3.

11.13. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, Towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.

11.14. Zdjęcia Towaru zamieszczone na stronie http://artmas.pl mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z różnych ustawień monitora. Odcień koloru i różnica nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.

11.15. Rozmiary produktów mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabelach rozmiarów. Nieznaczne różnice w wymiarach nie stanowią podstawy do reklamacji.


12. KOMPLETNOŚĆ DOSTAW

12.1. Towar dostarczany za pośrednictwem firmy spedycyjnej jest plombowany taśmą firmową z nadrukiem.

12.2. W chwili odbioru Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej Klient ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości przesyłki pod względem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania przesyłki), stanu, ilości i rodzaju Towaru.

12.2.1. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej.

12.2.2. Klient powinien niezwłocznie poinformować ART.MAS Export-Import o stwierdzeniu niezgodności dostawy z zamówieniem lub fakturą i w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy przesłać do ART.MAS Export-Import protokół rozbieżności.

12.3. ART.MAS Export-Import nie odpowiada za braki Towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury określonej w art. 12.2.

12.4. W przypadku dostawy Towaru środkiem transportu ART.MAS Export-Import odbiorca kwitując odbiór Towaru zrzeka się roszczeń w zakresie niezgodności ilościowych i rodzajowych.

12.5. Odbierając Towar z magazynu ART.MAS Export-Import Klient, jego przedstawiciel lub przedstawiciel firmy spedycyjnej obierającej Towar w imieniu Klienta, z którą ART.MAS Export-Import nie ma podpisanej umowy, zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym.

12.5.1. Za rozbieżności powstałe po odbiorze Towaru przez Klienta, jego przedstawiciela lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu Klienta, ART.MAS Export-Import nie ponosi odpowiedzialności.


13. ZASADY KONSERWACJI

13.1. Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować.

13.2. Wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór licowych należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego (kre) lub woskowego, najlepiej w kolorze wierzchu.

13.3. Ze względu na naturalne wykończenie skór do codziennej konserwacji nie zaleca się past samopołyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie. Przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować.

13.4. Wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich.

13.5. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie.

13.6. Przed ponownym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy obuwie nie jest uszkodzone.


14. MATERIAŁY REKLAMOWE I ICH WYKORZYSTANIE

14.1. Klient, który złożył zamówienie może pobrać i wykorzystać zdjęcia, opisy oraz materiały dotyczące Towarów zamieszczone na stronie http://artmas.pl.

14.1.1. Zdjęcia, opisy oraz materiały pobrane ze strony http://artmas.pl mogą być przez Klienta wykorzystane do celów związanych z promocją własnej sprzedaży produktów ART.MASTER, w tym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Klienta. Celami takimi są np. prezentacji i sprzedaż produktów marki ART.MASTER, reklama produktów marki ART.MASTER, oznaczenie stanowiska handlowego, na którym odbywa się sprzedaz produktów marki ART.MASTER.

14.1.2. Pobrane zdjęcia, opisy oraz materiały nie stanowią własności Klienta. Wszelkie prawa do nich, w tym majątkowe prawa autorskie, należą do ART.MAS Export-Import.

14.1.3. Wykorzystane przez Klienta zdjęcia i materiały graficzne pobrane ze strony http://artmas.pl powinny być wyraźnie oznaczone logiem marki produktu ART.MASTER. W przypadku braku logo marki powinno znajdywać się na nich oznaczenie „Copyright by ART.MAS”.

14.2. Klient nie może modyfikować zdjęć i materiałów pobranych ze strony http://artmas.pl bez udzielenia pisemnej zgody ART.MAS Export-Import.

14.2.1. Dopuszcza się zamieszczanie na materiałach reklamowych dodatkowych danych adresowych Klienta oraz jego własnych warunków sprzedaży. Zmiany takie nie wymagają pisemnej zgody ART.MAS Export-Import o ile nie pozostają w sprzeczności z art. 14.1.3.

14.3. Pobranie i wykorzystanie zdjęć, opisów i materiałów promocyjnych ze strony http://artmas.pl przy zachowaniu zasad art. 14.1 i 14.2. jest bezpłatne.

14.4. Klient ART.MAS Export-Import może przekazać materiały promocyjne swojemu klientowi do promocji Towarów dostępnych w ofercie ART.MAS Export-Import pod warunkiem zachowania zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu oraz zobowiązania swojego klienta do przestrzegania tych zasad, za co ponosi pełna odpowiedzialność.

14.5. Zgoda na wykorzystanie zdjęć, opisów i materiałów znajdujących się na stronie http://artmas.pl może być w każdym czasie cofnięta bez podania przyczyny.

14.6. Niedopuszczalne jest użycie materiałów niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności jeśli ich wykorzystanie godzi w dobry wizerunek ART.MAS Export-Import oraz marki ART.MASTER. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi naruszenie prawa.


15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. P.W.ART.MAS zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

15.1.1. Zmiana Regulaminu następuje z chwila pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej http://artmas.pl.

15.2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza znajomość Regulaminu, akceptuje jego treść i związany jest jego postanowieniami.

15.3. Sprzedaż towarów odbywa się w pełnych opakowaniach. W przypadku zakupu partii Towaru w niepełnych opakowaniach cena jest podwyższona o koszty przepakowania (tzw. Repacking) w wysokości 3% wartości Towaru.

15.3.2. Ostateczna koszt Towaru podany jest na fakturze proforma lub fakturze VAT.

15.4. Ceny Towarów zamieszczone na stronie http://artmas.pl są podane w walucie PLN. Podane ceny są cenami netto. Na stronie produktu oraz w Koszyku Klient może zapoznać się również z wartością brutto Towaru.

15.5. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Klientów z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i również z pozostałych krajów UE i krajów trzecich spoza UE.

15.6. Dla Klientów spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dostępne są Towary z ceną wyrażoną w walucie USD. Informacje o tych cenach udzielane są przez Dział Eksportu.

15.7. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej http://artmas.pl, w tym podane ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

15.8. ART.MAS Export-Import zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych Towarów w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

15.9. ART.MAS Export-Import nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.

15.10. Wszelkie uwagi i skargi prosimy kierować pod adres e-mail: robo@radom.home.pl.


Znaki towarowe używane w odzieży PROFESSIONAL są znakami towarowymi prawnie chronionymi firmy ART.MAS na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

 

Numer zastrzeżenia 018769148        Numer zastrzeżenia 018054465

                

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymać informacje o naszych nowościach i promocjach
Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X